Våra ordervillkor i korthet

Regler och villkor

Denna sida innehåller Nature Farms ordervillkor. Läs dessa ordervillkor noggrant innan du beställer några produkter från oss. Du bör förstå att genom att beställa någon av våra produkter, samtycker du till att vara bunden av dessa regler och villkor.

Genom att placera en order på  Nature Farm garanterar du att du är minst 18 år gammal (eller har målsmans tillåtelse att köpa från oss) och accepterar dessa ordervillkor. Detta gäller för alla beställningar som placeras på  Nature Farm. Inga av dessa ordervillkor påverkar dina lagstadgade rättigheter.

Personlig information

Nature Farm är ansvarig för de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Vi kommer inte att sälja eller överlåta dessa uppgifter till någon tredjepart. Vi lagrar uppgifterna digitalt för att kunna fullfölja våra åtagande gentemot dig som kund.

Den personliga information du lämnar kommer att användas för att säkerställa leveranser till dig, kreditvärderingen samt för att skicka erbjudanden och information om vårt sortiment till dig. Den information du lämnar är endast tillgänglig för Nature Farm och Tictail och kommer inte att delas med någon tredje part. Du har rätt att ta del av den information vi har om dig. Du har alltid rätt att begära att Nature Farm tar bort eller korrigerar informationen om dig. Genom att acceptera Nature Farms villkor samtycker du till ovanstående.

FORCE MAJEURE

Händelser utanför Nature Farms kontroll, vilka inte rimligen är förutsebara, skall anses force majeure, vilket innebär att Nature Farm befiras från Nature Farms skyldigheter att fullgöra ingångna avtal. Exempel på sådana händelser är ågärder eller underlåten information från regeringen, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikter, embargo, brand eller översvämning, sabotage, olyckshändelse, krig, naturkatastrofer, strejker eller brist på leveranser från underleverantörer. I force majeure ingår också regeringsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, förbud etc.

Betalning

Alla varor förblir Nature Farms egendom till dess full betalning sker. Det pris som gäller är det pris som anges det datum du gör din beställning. Fraktkostnader och betalningsavgifter redovisas innan du bekräftar köpet. Om du är under 18 år måste du ha föräldrarnas tillstånd att köpa från Nature Farm.

Alla överföringar som utförs genom Nature Farm hanteras och omsätts via dedikerade gateways, tillhandahållna av tredje part för att garantera din säkerhet. Kortinformation lagras inte och all kortinformation hanteras via SSL-kryptering. Vänligen läs de allmänna villkoren för vald betalningsgateway då de, och inte Nature Farm, är ansvariga för de gjorda transaktionerna.

Tull och moms

Observera att lokala avgifter (moms, tull) kan förekomma, beroende på land och lokala tullavgifter vid försäljning av varor utanför Sverige. Dessa avgifter är på kundens egen bekostnad.

Cookies

Nature Farm använder sig av cookies enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera och spåra besökare. Cookies skadar inte din dator, består endast av text , kan inte innehålla virus och upptar nästan ingen plats på din hårddisk. Det finns två typer av cookies: "session cookies" och cookies som sparas permanent på din dator.

Den första typen av cookie som vanligen används är "session cookies". Under tiden du besöker webbplatsen, tilldelar vår webbserver webbläsaren en unik identifierare sträng för att inte blanda ihop dig med andra besökare. En "sessions-cookie" lagras aldrig permanent på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Om du villbeställa på Nature Farm utan bekymmer måste du ha aktiverat cookies.

Den andra typen av cookie sparar en fil permanent på din dator. Denna typ av cookie används för att spåra hur besökarna rör sig på webbplatsen. Detta används endast för att erbjuda besökarna bättre service och support. Dessa textfiler kan tas bort. På Nature Farm använder vi denna typ av cookie för att hålla reda på din kundvagn och för att föra statistik på våra besökare. Den information som lagras på din dator är bara ett unikt nummer, utan koppling till personlig information.

Ytterligare information

Nature Farm förbehåller sig rätten att ändra all information, så som priser, tekniska specifikationer, köpvillkor och produkterbjudanden utan föregående meddelande. Vid händelse av att en produkt är slutsåld, har Oscars Store rätt att häva beställningen och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Nature Farm skall också meddela kunden om ersättande eller om likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Tictail AB ansvarar inte för något innehåll, interaktioner eller överföringar på http://naturefarm.se.


Alla förfrågningar: marianne@naturefarm.se